تور سریلانکا 7شب و 8 روز

تور سریلانکا 7شب و 8 روز ارسال60%کل هزینه تور سریلانکا 7شب و 8 روز زمان رزرواسیون ضروری و درغیراینصورت رزرو ارسالی تأیید نمی باشد. زير2سال 850000 تومان کمیسیون همکار $20 1-بیمه مسافرتی مسافرین بالای 55 سال اجباری است و بصورت جداگانه مازاد بر مبلغ تور اخذ خواهد شد. 2- کمیسیون اطفال با تخت نصف کمیسیون […]

تور سریلانکا آبان 97

تور سریلانکا آبان 97 ارسال 60%کل هزینه تور سریلانکا آبان 97 رزرواسیون ضروری و در غیر اینصورت رزرو ارسالی تأیید نمی باشد. زير2سال 950،000 تومان کمیسیون همکار $15 کمترین کلاس پروازی پرواز قطری یا امارات به قیمت فوق اضافه می گردد: کمترین کلاس پروازی مبلغ5300000تومان بزرگسال کودک4.100.000تومان 1-بیمه مسافرتی مسافرین بالای 55 سال اجباری است […]

تور سریلانکا ویژه نوروز 98

تور سریلانکا ویژه نوروز 98 ارسال 60% کل هزینه تور سریلانکا ویژه نوروز 98 زمان رزرواسیون ضروری و درغیراینصورت رزرو ارسالی تأیید نمی باشد. کودک زير2سال 1100000تومان کمیسیون همکار 30 $ گشتها: گشت شهر کلمبو – گشت شهر کندی معبد دندان بودا-موزه جواهرات – باغ گیاه شناسی سلطنتی – مرکز پرورش فیلها گشت شهر ساحلی […]